Badania kierowców Warszawa

badania kierowców Warszawa
Lekarz Waldemar Rudnicki, Warszawa

Jestem lekarzem uprawnionym do badania kandydatów na kierowców i kierowców kategorii.
Uprawnienia posiadam od 2001 roku i od tego okresu nieprzerwanie przeprowadzam badania na prawo jazdy.
Badam kandydatów na kierowców kategorii: A1, A, B1, B, B+E oraz po konsultacjach u specjalistów: okulisty i laryngologa z wykonanym audiometrem tonalnym kierowców kategorii C1, C, D1, D, C+E, D+E.

Wcześniej przez wiele lat pracowałem jako lekarz Pogotowia Ratunkowego w Warszawie gdzie nabyłem i rozwinąłem praktykę w ratownictwie medycznym, którą obecnie mogę przekazać osobom  odbywającym szkolenia w Ośrodkach Szkolenia kandydatów na kierowców i kierowców.

Głównie współpracuję z warszawskimi i podwarszawskimi ośrodkami szkolenia kierowców, gdzie przeprowadzam badania kandydatów na kierowców z wydaniem orzeczenia lekarskiego i prowadzę zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu pomocy przedmedycznej w wypadkach drogowych.

 

 

Tel: +48 781 62 5050

mail: lekarz@medox.org.pl

Po co przeprowadza się badania dla zawodowych kierowców?
Badania dla zawodowych kierowców wykonywane są przez lekarzy posiadających specjalne uprawnienia do badań kierowców, które wydaje im wojewoda mazowiecki. Po co zatem przeprowadza się takie badania? Przede wszystkim aby stwierdzić, że dana osoba nie posiada żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów. Są to różnego rodzaju ograniczenia zdrowotne, które uniemożliwiłyby samodzielną jazdę samochodem. Badania kierowców są o tyle ważne, ponieważ dzięki nim jesteśmy pewni, że zapewniamy największą jakość bezpieczeństwa kierowcy oraz osób podróżujących. Przeciwwskazania zdrowotne w przypadku badania mogą dotyczyć oceny widzenia zmierzchowego. Takiej oceny dokonuje się na specjalnej konsultacji okulistycznej. Dodatkowo lekarz ocenia zjawisko olśnienia zgodnie z obowiązującymi zaleceniami. Podczas specjalistycznego badania uprawniony lekarz ocenia ogólny stan zdrowia pacjenta. Jego uwaga kierowana jest szczególnie na stan układu krążenia oraz układu oddechowego pacjenta. Oprócz tych dwóch układów zwraca on również uwagę na układ nerwowy oraz stan psychiczny pacjenta. Ważne jest, aby nie wykluczać tych czynności sprawdzających z podstawowego badania. W badaniu kierowców lekarz zajmuje się ponadto sprawnością narządów ruchu, bez której kierowca nie miałby możliwości prowadzenia z góry przydzielonego pojazdu. Badanie kierowcy jest o tyle szczegółowe, że podczas wywiadu lekarz ustala stopień zaawansowania objawów, jak również dynamikę. W rzeczywistości lekarz, który przeprowadza tego rodzaju badania polega na obecnych objawach, które dostrzega podczas wizyty. Badania kierowców mają zatem bardzo ogromne znaczenie i nie mogą być lekceważone przez samych kierowców jak i lekarzy. Należy podkreślać ich wartość i przeprowadzać badanie w sposób niezwykle szczegółowy. Zawodowi kierowcy mają możliwość prowadzenia pojazdu z myślą nie posiadania jakichkolwiek ograniczeń zdrowotnych.

Przeprowadzamy wstępne i okresowe badania psychologiczne dla kierowców (tzw. psychotesty) w Warszawie i okolicach:

 • Kierowców wszystkich kategorii i osób ubiegających się o uprawnienia w tym zakresie
 • Kierowców TAXI
 • Motorniczych
 • Kierowców pojazdów uprzywilejowanych
 • Kierowców, którym zatrzymano prawo jazdy (punkty karne, alkohol, po wypadkach)
 • Instruktorów prawa jazdy, egzaminatorów oraz kandydatów na te stanowiska
 • Kierowców sportowych

Badania w Warszawie z zakresu medycyny pracy:

 • Kierowców kat. B samochodów służbowych
 • Pracowników wykonujących pracę na wysokości powyżej 3 metrów
 • Pracowników zabezpieczenia technicznego
 • Operatorów wózka o napędzie elektrycznym, gazowym, spalinowym
 • Operatorów ciężkiego sprzętu budowlanego tj: koparki, ładowarki, spycharki, walca drogowego i in.
 • Operatorów ciężkiego sprzętu zmechanizowanego: suwnicy, żurawia wieżowego, samojezdnego, samochodowego
 • Prace związane z dużym obciążeniem psychicznym, praca w stresie, związana z zagrożeniem życia
 • Inne stanowiska objęte wykazem Ministra Zdrowia i Ministra Pracy (strażacy, ratownicy, strażnicy miejscy)

Badania kierowców w Warszawie wykonywane są na specjalistycznym sprzęcie przez osoby do tego uprawnione i posiadające duże doświadczenie w dziedzinie badań psychotechnicznych.

PRZEBIEG PSYCHOTECHNICZNEGO BADANIA KIEROWCÓW WARSZAWA

 1. Wypełnienie ankiety
 2. Wywiad psychologiczny
 3. Badanie za pomocą testów psychologicznych papierowych (badających cechy osobowości, sprawności umysłowej, koncentracji)
 4. Badanie za pomocą aparatury psychologicznej, w celu oceny sprawności psychoruchowej m.in. czas reakcji, widzenie stereometryczne, widzenie zmierzchowe i wrażliwość na olśnienie, ocena prędkości oraz koordynację wzrokowo- ruchową
 5. Wydanie orzeczenia oraz jego uzasadnienie

Na badania psychotechniczne lub z zakresu Medycyny Pracy należy zabrać ze sobą:

 • Dowód osobisty lub paszport
 • Prawo jazdy w przypadku kierowców
 • Skierowanie na badanie wydane przez policję, lekarza lub pracodawcę
 • Okulary (jeśli badany ich używa)
 • Dane do wystawienia rachunku – w przypadku gdy skierowanie wydał pracodawca

Badany powinien być wypoczęty, bez oznak spożycia alkoholu ani środka o podobnym działaniu. Zmęczenie, choroba lub złe samopoczucie może stanowić czynnik wpływający na wyniki uzyskiwane przez badanego.